Производител на висококачественни прежди за ръчно плетиво

За фирмата

България Текс “ АД гр.Казанлък е водещо производствено и търговско предприятие в областта на текстила. То е един от големите производители и износители на широка гама от конци и прежди за ръчно плетиво, хавлиени изделия. Над 90% от продажба на България-текс са от износ, вкл. за Европейския съюз 85% (основно за Германия, Англия, Италия и Холандия), Норвегия – 7,5%, Южна Африка – 2,8%, Балкански регион – 3,2%, Израел – 1%, Мексико – 0,5%. Основно конкурентно предимство на България-текс е високото качество на произвежданата продукция, част от която е собствена, а друга се произвежда и реализира в много страни на принципа на франчайзинга за световно известните марки прежди DMC, DROPS DESIGN, Estamberss Crochet и др. В момента България-текс разработва и започва да налага на международните пазари собствен бранд „PERFORMANCE“. Дружеството разполага със сертифицирана система за управление на качеството на база ISO 9001:2000.

Европроекти

Информационен ден по проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на „България – Текс“ АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001″ на 22 март 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда на фирма „България – Текс“ АД, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, ще се проведе информационна среща, на която екипът ни ще представи информация във връзка с изпълнението на проекта.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации''

 

 

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтече на 22.01.2019 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации''

 

 

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтeче на  04.10.2018 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД изпълнява проект по договор № BG16RFOP002-1.005-0307-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации''

Провеждане на демонстрация във връзка с представяне на смарт прежди произведени по внедрен иновативен процес на фирма „България Текс“ АД

 

СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА С ЦЕЛ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СМАРТ ПРЕЖДИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ: „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВEН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО“

На първи юни т.г. в известен магазин за прежди в гр. Стара Загора се проведе workshop-демонстрация на нови разработки – смарт прежди, произведени от „България-Текс“ АД по внедрена процесна иновация във фирмата.
След внедряването на нова технологична линия и проведени съответни лабораторни изследвания, фирмата успешно създаде няколко вида прежди, отличаващите се със следните характеристики:

– термохромни
– фотохромни
– терморегулиращи и с контролирана дължина на оцветения участък смарт-прежди за ръчно и машинно плетиво.

Тези прежди са с иновативен характер, чрез който се осигурява покритие и полагане на термохромични и фотохромични агенти върху различни текстилни прежди-вискоза, полиамид, памук, смесени вълни, коприна и др. с контролирана дължина на цвета.

Термохромичните покрития осигуряват промяна на цвета на преждата като
резултат от реакция на топлина, след което преждата възстановява предишния си цвят.

Чрез фотохромията се осигурява промяна на цвета на преждата при облъчване със слънчева или ултравиолетова светлина.

Терморегулацията на преждата се осигурява от химични агенти с охлаждащ, загряващ или терморегулиращ ефект.

Процесът представлява новост на световния/европейски пазар. Това се отнася особено по отношение на иновативните възможности за нанасяне на химични агенти за предварително проектиране на дължината на цветните участъци.
„България-Текс“ АД е фирма с доказан опит в производството на прежди, която неизменно следи последните технологични процеси и модни тенденции в производството и продажбата на прежди. Фирмата е уверена в успеха на проекта, както и крайното реализиране на произведените продукти.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор BG16RFOP002-3.001-0719-С01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос ''Енергийна и ресурсна ефективност'', процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност на малките и средни предприятия''

 

 

 

 

 

 

Проект: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗШИРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА „БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ISO 50001

Главна цел: Повишаване на енергийната ефективност, разширяване капацитета на производството , въвеждане на серифициран международен стандарт за управление на енергията ISO 50001

Бенефициент: “БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД
Договор: BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Обща стойност: 2 131 042 лв., от които 1 093 217,13  лв. европейско  и  192 920,67 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.12.2017 г.
Край: 06.04.2019 г.

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтече на 04.06.2018г.

П О К А Н А за участие в информационен ден по проект BG16RFOP002-1.001-0446-C01

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВEН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО

„България Текс“АД Ви кани на 22 май 2018 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда, намираща се на адрес град Казанлък, ул.“Цар Освободител“46, на информационна среща, на която екипът ни ще представи информация във връзка с постигнатите резултатите от изпълнението на проекта.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД изпълнява проект по договор BG16RFOP002-3.001-0719-С01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност'', приоритетна ос ''Енергийна и ресурсна ефективност'', процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност на малките и средни предприятия''

 

 

 

 

 

 

Проект: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗШИРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА „БЪЛГАРИЯ-ТЕКС“ АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ISO 50001

Главна Цел: Повишаване на енергийната ефективност, разширяване
капацитета на производството , въвеждане на серифициран международен стандарт за управление на енергията ISO 50001

Бенефициент: ‘’ БЪЛГАРИЯ – ТЕКС’’ АД
Договор: BG16RFOP002-3.001-0719-C01

Обща стойност: 2 131 042 лв., от които 1 093 217,13 лв. европейско и 192 920,67 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.12.2017 г.
Край: 06.04.2019 г.

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД стартира тръжна процедура за избор на доставчик по договор №BG16RFOP002-1.001-0446-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност''

 

 

 

 

 

 

Проект: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА
ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО.

Главна цел: Внедряване на иновативен процес и придобиване на сертификат за полезен модел

Бенефициент: “БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД
Договор: BG16RFOP002-1.001-0446-C01

Обща стойност: 1 659 024.70 лв.,
от които 846 102,597 лв. европейско и 149 312,223 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.06.2018 г.

Тръжната документация можете да изтеглите от тук
*Срокът за приемане на оферти изтече на 13.06.2017

''БЪЛГАРИЯ – ТЕКС'' АД изпълнява проект по договор №BG16RFOP002-1.001-0446-C01 по оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност''

 

 

 

 

 

 

Проект: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА
ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО.

Главна цел: Внедряване на иновативен процес и придобиване на сертификат за полезен модел

Бенефициент: “БЪЛГАРИЯ – ТЕКС“ АД
Договор: BG16RFOP002-1.001-0446-C01

Обща стойност: 1 659 024.70 лв.,
от които 846 102,597 лв. европейско и 149 312,223 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.06.2018 г.

Контакти

Loading

България-Текс АД
Цар освободител №46
6100 Kazanlak
България
Факс: +359 431 6 31 68

Търговски мениджър
Петя Шутова

Проджект мениджър
Светлана Желева
+359 886 577 333

Изпълнителен директор
Георги Георгиев
+359 431 6 37 11

Back to Top